•  

   

   

   

   

  Future2016

   

  CULTIVATE YOUR CONNECTIONS

  1-2.6.2016 @ JAKOBSTAD, FINLAND

 • SEE YOU IN 2017!

  Tack till alla som gjorde FUTURE2016 till den magnifika konferens som den blev. Vi ses igen 2017! För att ni inte skall glömma bort hur roligt vi hade det så gjorde vi en film. Scrolla neråt på sidan så hittar ni dokumentationen.

  Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille! Näkemisiin 2017! Jotta ette unohtaisi miten hauskaa meillä oli teimme videon konferenssista. Scrollaa sivulla alaspäin niin saat nähdä videodokumentaation.

  Thank you everyone who made FUTURE2016 the success it was! See you in 2017! So that you don't forget how much fun we had during those two days in June, we made a video. So please scroll down on this page in order to find the documentation. 

   

  FUTURE2016

  CULTIVATE YOUR CONNECTIONS

  Internationalisering och export är temat för Jakobstadsregionens framtidskonferens år 2016.

   

   

  Framtidskonferensen FUTURE2016 har en nordisk prägel och är riktad till dig som vill skapa och förädla kontakter, lära dig av andra och dela erfarenheter om export och internationell profilering. Avsikten är att öka intresset för den globala marknaden, uppmuntra företag att se vilka exportmöjligheter som finns och främja flödet av idéer mellan deltagarna.

   

  Konferensen riktar sig till näringslivet och offentliga organisationer. FUTURE-konferensen arrangeras nu för nionde gången och vi gör det igen, men på ett nytt sätt! Du vill väl också vara en av de som deltar och gör skillnad?

   

   

  Evenemanget är gratis, öppet för alla och går i huvudsak på svenska/skandinaviska med engelska inslag.

   

  Arrangörer är Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Österbottens Handelskammare, Viexpo, yrkeshögskolorna Centria och Novia.

   

  #jeppis2016 #future2016

   

  Internationalization and export is the theme for the Jakobstad region future conference 2016.

   

  The FUTURE16-conference will have a Nordic touch and is aimed at those who want to create and develop their connections, learn from others and share experiences on export and international activities. The aim is to boost entrepreneurs' and businesses interest for the global market and encourage exporting activities as well as promote flow of ideas among the participants.

   

  The conference is suitable for you who work in the business sector or in organizations. The FUTURE-conference is arranged for the ninth time and we do it again but in a new way. Be sure to be one of the people who will participate and make a change!

   

  This event is free of charge, open for all and it will be held mainly in Swedish but with English elements.

   

  Organizers: Jakobstad Region Development Company Concordia Ltd., Ostrobothnia Chamber of Commerce, Viexpo, Centria University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences.

   

  #jeppis2016

   

 • PROGRAM - PROGRAMME

  Välkommen till Future2016!

  Welcome to the Future2016 event!

  1-2.6.2016 @ Campus Allegro, Köpmansgatan 10 Kauppiaankatu

  1.6.2016

  09.00-09.45

  KEYNOTE SESSION 1 - PLENARSESSION 1

   

  09.00-9.20 - Jakobstadsregionen som Export Finland: Stefan Svenfors (FI)

   

  09.20-09.45 - Norge som marknadsområde: Åge Grutle, Ambassadör (NO)

  09.45-10.30

  KEYNOTE SESSION 2 - PLENARSESSION 2

  En nordisk approach på den globala marknaden: Marcus Risberg, VD TallinkSilja Ab (SE)

  11.00-12.00

  KEYNOTE SESSION 3 - PLENARSESSION 3

  Hur du överlever teknikstormen: Nicklas Bergman, Entreprenör, teknikinvesterare, futurist (SE)

  12.00-12.45 LUNCH

  På egen bekostnad (9,20€) - At own expense (9,20€)

  12.45-15.30 MASTERCLASSES

  Åtta spännande masterclasses i två omgångar, kl. 12.45-14.00 och kl.14.15-15.30. Det betyder att du kan välja dina två favoriter. Du meddelar vilka i samband med anmälan.

   

  There are eight exciting masterclasses in two rounds: 12.45-14.00 and 14.15-15.30. This means you will be able to pick your two favorites. Your choice of masterclass will be made when registering to the event.

   

  BLOCK 1: 12.45-14.00

  Anmäl dig till vardera block genom att klicka på bilden till vänster!

   

  Register to each block through clicking the image to the left!

   

  Affärsmöjligheter i Skandinavien - Business opportunities in Scandinavia (session will be held in Swedish)

  I den här sessionen funderar vi på vilka affärsmöjligheter som finns i våra västra grannländer. Tillsammans med experter på de norska och svenska marknaderna får vi bl.a. ta del av vilka branscher och regioner som det går bäst för just nu. Hur gör man för att komma in på den svenska eller norska marknaden? Hur skiljer sig den finländska marknaden från den norska och svenska?

   

  In this session we will dwell on what business opportunities there are in Scandinavia. Together with experts on the Swedish and the Norwegian markets we will get, among other things, information on what industries and regions are successful, how to enter the Swedish or Norwegian market and what the possible differences are between the markets in Scandinavia.

   

  Different culture, differing ways - Kulturella krockkuddar

  Do you want to learn how to/and how not to present yourself and your company in foreign countries? What are the cultural norms and rules that one needs to be aware of when expanding your business abroad? In this masterclass you will have the opportunity to discuss your experience on what cultural and social aspects are well worth to think about when venturing out in the world.

   

  Vill du lära dig hur man ska/inte ska marknadsföra sig själv och sitt företag på utländska marknader? Vilka är de kulturella normer och regler som man bör vara medveten om när man skall internationalisera? I denna masterclass kommer du att ha möjligheten till erfarenhetsutbyte gällande vilka kulturella och sociala aspekter man bör ta i beaktande då man skall etablera sig på nya marknader utanför det egna landets gränser.

   

  Morgondagens marknadsföring - Marketing of tomorrow

  Webbsidor, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat mm. Många är de kommunikationskanaler företag har att välja mellan då det gäller att nå ut med sitt budskap. I denna masterclass diskuterar vi kring vilka medier som är lämpade för vilka budskap och hur man som företagare skall ta sig an allt som "SoMe" heter. Sessionen innehåller föredrag från såväl bloggsfären som näringslivet där man ger konkreta tips och råd om hur lyckas med sin marknadsföring idag och i framtiden.

   

  Webpages, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat etc. There are many communication channels companies can choose between when it comes to marketing and informing about products and services. In this masterclass we will discuss which media is suitable for what message and how should you as an entrepreneur handle the social media of today. This session includes presentations from people active in the blog industry as well as representatives from the business sector.

   

  Boosta din export!

  I denna session diskuterar vi de klossar du behöver i ditt bygge av exportbron till kunden i utlandet. Det kan gälla marknadspotential, konkurrentanalys, exportstrategi eller digital marknadsföring. Vi går in på flaskhalsar och problem som kan uppkomma på vägen. Med hjälp av experter får du värdefulla tips om olika finansiella och praktiska stödformer som Team Finland kan hjälpa dig med.

   

  In this session we will present the bricks you need in building your export bridge to the customer abroad. It can include market potential, competition analysis, export strategy or digital marketing. We will discuss bottlenecks and problems that could occur on the way. With the help of experts you will get valuable hints on different types of support that Team Finland can give you in this building process, both financial and practical.

   

  Boosta ditt företag med tekniker från spelbranschen - How to boost your business with game industry techniques?

  Hur fungerar spelbranschen och vad kan vi lära oss av den? De flesta har hört talas om gamification, visualiseringar och simuleringar men vad innebär de egentligen? I denna session diskuterar vi hur ni kan använda er av spelbranschens tekniker för att stärka era företagsidéer.

   

  How does the game industry work and what can we learn from it? You've all heard of gamification, visualizations and simulations but what does they actually mean? In this session we will present the techniques used in the game industry and how you can use them to strengthen your business ideas.

   

  The region of Hannover - First foothold in Germany?

  Are you interested in expanding your business to the German market? Do you want to learn more about what to think about when setting up shop in Germany? Hannover is an ideal first foothold for business expansion into Europe. The regional economic development company hannoverimpuls supports the start-up, growth and expansion of companies in this region. A variety of different programs offers company from abroad to enter the German market stepwise, thus reducing the risk of such international expansion. In this session, the “Hannover Approach” will be described.

   

  Släpp loss! - låt din kreativa energi flöda

  Detta är masterclassen för dig som vill pröva på något nytt och testa dina kreativa förmågor. Representanter från Campus Allegro kommer att ha hand om denna session och vi lovar att det kommer att bli roligt!

   

  MASTERCLASSEN ÄR FULL/THIS SESSION IS FULL Liten når långt - Small Goes Global

  Det här är sessionen för dig som är intresserad av mikroföretagande och dess möjligheter till internationalisering. Genom praktiska och lokala företagsexempel synar vi mikroföretags möjligheter och utmaningar på den globala marknaden. Vi bekantar oss med lokala företag och deras internationaliseringsprocesser, sedan funderar vi kring hur ett litet företag kan använda sina begränsade resurser på ett kreativt sätt, så att de ger största möjliga utdelning. Hur identifierar man potentiella marknader? Hur börjar man? Hur jobbar man med kunder på andra sidan jorden?

   

  MASTERCLASS BLOCK 2: 14.15-15.30

  Anmäl dig till vardera block genom att klicka på bilden till vänster!

   

  Register to each block through clicking the image to the left!

  Liten når långt - Small Goes Global

  Det här är sessionen för dig som är intresserad av mikroföretagande och dess möjligheter till internationalisering. Genom praktiska och lokala företagsexempel synar vi mikroföretags möjligheter och utmaningar på den globala marknaden. Vi bekantar oss med lokala företag och deras internationaliseringsprocesser, sedan funderar vi kring hur ett litet företag kan använda sina begränsade resurser på ett kreativt sätt, så att de ger största möjliga utdelning. Hur identifierar man potentiella marknader? Hur börjar man? Hur jobbar man med kunder på andra sidan jorden?

   

  This is the session for you who is interested in micro-entrepreneurship and small business internationalization. Through practical and local business examples we analyze the possibilities and challenges micro-enterprises face on the global market. In this masterclass you will get an insight in local businesses and their internationalization processes. In addition to this we will discuss about how a small company can use its limited resources in a creative way, so that they have the biggest possible return. How do you identify potential markets? How do you get started? How do you collaborate with customers on the other side of the world?

   

  Affärsmöjligheter i Skandinavien - Business opportunities in Scandinavia (session will be held in Swedish)

  I den här sessionen funderar vi på vilka affärsmöjligheter som finns i våra västra grannländer. Tillsammans med experter på de norska och svenska marknaderna får vi bl.a. ta del av vilka branscher och regioner som det går bäst för just nu. Hur gör man för att komma in på den svenska eller norska marknaden? Hur skiljer sig den finländska marknaden från den norska och svenska?

   

  In this session we will dwell on what business opportunities there are in Scandinavia. Together with experts on the Swedish and the Norwegian markets we will get, among other things, information on what industries and regions are successful, how to enter the Swedish or Norwegian market and what the possible differences are between the markets in Scandinavia.

   

  Different culture, differing ways - Kulturella krockkuddar

  Do you want to learn how to/and how not to present yourself and your company in foreign countries? What are the cultural norms and rules that one needs to be aware of when expanding your business abroad? In this masterclass you will have the opportunity to discuss your experience on what cultural and social aspects are well worth to think about when venturing out in the world.

   

  Vill du lära dig hur man ska/inte ska marknadsföra sig själv och sitt företag på utländska marknader? Vilka är de kulturella normer och regler som man bör vara medveten om när man skall internationalisera? I denna masterclass kommer du att ha möjligheten till erfarenhetsutbyte gällande vilka kulturella och sociala aspekter man bör ta i beaktande då man skall etablera sig på nya marknader utanför det egna landets gränser.

   

  Morgondagens marknadsföring - Modernia markkinointia (kaksikielinen fi/sv)

  Webbsidor, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat mm. Många är de kommunikationskanaler företag har att välja mellan då det gäller att nå ut med sitt budskap. I denna masterclass diskuterar vi kring vilka medier som är lämpade för vilka budskap och hur man som företagare skall ta sig an allt som "SoMe" heter. Sessionen innehåller föredrag från såväl bloggsfären som näringslivet där man ger konkreta tips och råd om hur lyckas med sin marknadsföring idag och i framtiden.

   

  Webbisivut, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ym. Yrityksen valittavana on runsaasti eri kommunikaatiokanavia. Tässä työpajassa keskustelemme eri kanavien käyttömahdollisuuksista ja siitä kuinka yritys voi hyödyntää modernin markkinoinnin mahdollisuuksia. Sessio sisältää esimerkkejä blogien maailmasta ja tuo esille hyviä käytäntöjä yritysmaailmasta.

   

  Boosta din export!

  I denna session diskuterar vi de klossar du behöver i ditt bygge av exportbron till kunden i utlandet. Det kan gälla marknadspotential, konkurrentanalys, exportstrategi eller digital marknadsföring. Vi går in på flaskhalsar och problem som kan uppkomma på vägen. Med hjälp av experter får du värdefulla tips om olika finansiella och praktiska stödformer som Team Finland kan hjälpa dig med.

   

  Boosta ditt företag med tekniker från spelbranschen - How to boost your business with game industry techniques?

  Hur fungerar spelbranschen och vad kan vi lära oss av den? De flesta har hört talas om gamification, visualiseringar och simuleringar men vad innebär de egentligen? I denna session diskuterar vi hur ni kan använda er av spelbranschens tekniker för att stärka era företagsidéer.

   

  How does the game industry work and what can we learn from it? You've all heard of gamification, visualizations and simulations but what does they actually mean? In this session we will present the techniques used in the game industry and how you can use them to strengthen your business ideas.

   

  Gnosjöregionen - en framgångsrik exportregion i Sverige

  Välkommen att lyssna på kolleger från vårt västra grannland Sverige som kommer och berättar om Gnosjöregionen och de framgångsfaktorer som bidragit till att göra regionen en stark exporterande region med blomstrande företag.

   

  Släpp loss! - låt din kreativa energi flöda

  Detta är masterclassen för dig som vill pröva på något nytt och testa dina kreativa förmågor. Representanter från Campus Allegro kommer att ha hand om denna session och vi lovar att det kommer att bli roligt!

  KEYNOTE SESSION - PLENARSESSION 4

  15.30-16.00

  Kvanthopp till framtiden - Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör

  16.00-17.00 SPEED DATING/ COCKTAIL HOUR

  19.00 Dinner @Jugend

  Vi avslutar konferensens första dag med en gemytlig middag vid Jugendsalen i Jakobstad. Pris/kuvert: 50€ + moms 24% inkl.dryck. Anmälningstiden har nu gått ut!

   

  We finish day 1 of the conference with a great dinner at Jugend Hall in Jakobstad. Price/person: 50€/person + vat 24% which includes food and drink. Registration is now closed!

 • 2.6.2016

  9.00-12.00

  BUSINESS VISIT / FÖRETAGSBESÖK

  Vi vill inspirera företag till att omdefiniera det typiska företagsbesöket – få till stånd ett nytt angreppssätt på det traditionella upplägget. För att göra det mera givande för alla parter vill vi sporra till erfarenhetsutbyte, idékläckning, inspiration och interaktion. Nedan ser ni listan över spännande företagsbesök som väntar på deltagare! Anmäl er genast, det är först till kvarn som gäller! Sista anmälningsdag 27.5.

   

  Vi ordnar busstransport till och från företagen.

   

  NB: Man hinner med ett (1) företagsbesök/deltagare under förmiddagen.

   

  We want to inspire companies to redefine the standard business visit and create a new way of doing things. To make it more rewarding for all parties we want to encourage visits where people can exchange thoughts and experiences as well as act as a source of inspiration. Below you can see a list of companies in the region brave enough to take on this challenge. Make sure you register quickly as the seats are limited! Registration deadline 27.5.

   

  We arrange bus transport to the companies.

   

  NB: You will be able to participate in one (1) business visit/person during the allotted time period.

  Fluid-Bag is a privately owned company established in 1986 with its head office in Jakobstad, Finland. The company provides comprehensive 900 and 1000 litre flexible container systems including both filling and discharging equipment. The system is designed to guarantee uniform liquid, maximise payload and minimise discharge residue.

   

  Anmälningstiden till företagsbesöket har gått ut.

   

  The registration to the business visit is now closed.

  KWH Mirka is a world leader in abrasives technology innovation, offering a complete range of technically superior, high quality abrasives, innovatively designed tools, supplementary products and complete sanding systems.

  Anmälningstiden till företagsbesöket har gått ut.

   

  The registration to the business visit is now closed.

  Baltic Yachts is today the market leader of high performance yachts that are exclusive, tailor-made and built of high quality composite material. We build custom yachts up to 200+ feet utilizing the latest high-tech materials and methods in order to make them lighter, stiffer, faster - together.

  FULL / FULLY BOOKED

  Nautor’s Swan will celebrate half a century of heritage in 2016, and is recognised as the market leader in luxurious finely crafted sailing yachts offering the perfect combination of style, quality and performance. 

  NOOLAN, founded in 2000 by designer Marja Rak, is a sustainable lifestyle brand and manufacturer of fashion clothing and accessories for women. Its timeless design inspired by Nordic landscape and 100% natural materials - linen, felt and wool.

  Anmälningstiden till företagsbesöket har gått ut.

   

  The registration to the business visit is now closed.

  Ann Bäck majored in sculpture at the Nykarleby art school in Finland. After finishing her studies in 1990, she had a number of exhibitions and worked as a teacher in art before founding her own business, galleriAnn in 1998.

  Anmälningstiden till företagsbesöket har gått ut.

   

  The registration to the business visit is now closed.

  Rani Plast is one of the leading suppliers of plastic film in the Nordic countries. Since the start in 1955 Rani has developed into an international group with nine factories in five countries.

  Anmälningstiden till företagsbesöket har gått ut.

   

  The registration to the business visit is now closed.

 • 12.00-13.00 LUNCH

  På egen bekostnad (9,20€) - At own expense (9,20€)

  13.00-13.45

  KEYNOTE SESSION 5 - PLENARSESSION 5

  "Economic Outlook - is there light at the end of the tunnel? "

  Leena Mörttinen, VD, Familjeföretagarnas Förbund

  13.45-14.45

  PANEL DISCUSSION / PANELDISKUSSION

  Nordiskt exportlyft – näringslivsutveckling och innovationer

   

  Panelister: Niclas Forsling (Nordiska Ministerrådet), Kjell Nilsson (Nordregio), Olav Jern (Österbottens Förbund), Leena Mörttinen (Familjeföretagarnas förbund r.f)

   

  Moderator: Jarl Sundqvist (Concordia)

  14.45 Tack och hej + kaffe! / Coffee and goodbye!

 • Anmälan / Registration

  Se till att anmäla dig senast 27.5 - Please register 27.5 at the latest

  FUTURE16: 1-2.6.2016

  Deadline 27.5.2016

  ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT 27.5.

   

  Har du frågor? Kontakta Johanna Backman

  (johanna.backman@concordia.jakobstad.fi)

   

   

   Evenemanget är avgiftsfritt förutom middagen 1.6 vid Jugend.

   

  THE REGISTRATION TO THE EVENT IS NOW CLOSED

   

  Contact Johanna Backman if you have questions:

  (johanna.backman@concordia.jakobstad.fi)

   

   

   

  Middag/Dinner @Jugend

  Deadline 27.5.2016

  Anmälningstiden för middagen har gått ut. Vänligen kontakta Johanna Backman (johanna.backman@concordia.jakobstad.fi) ifall ni har frågor.

   

   

  The registration for the dinner event is now closed.

  Please contact Johanna Backman  (johanna.backman@concordia.jakobstad.fi ) if you have questions.

   

   

 • ARR. ORG.

   

  Future2016 arrangeras av - Future2016 is organized by 

 • KONTAKT - CONTACT

  Vill du veta mera om Future2016? Kontakta oss!

  Do you want to know more about Future2016? Be in touch!

  Haluatko tietää lisää Future2016-tapahtumasta? Ota yhteyttä! 

  Du hittar oss på Facebook -

  löydät meidät Facebookista

   

  Facebook

   

  eller så kan du ringa oss på Concordia  -

  tai voit soittaa meille Concordialla

   

  +358 (0)10 239 7550

   

  eller skicka e-post -

  tai laittaa s-postia

   

  info(at)

   

  concordia.jakobstad.fi

  och du hittar oss också på vårt kontor -
  ja löydät meidät myös toimistolta

   

  Skolgatan 25-27 C - Koulukatu 25-27 C, 68600 Jakobstad - Pietarsaari